درود بر شما        

            به  پایگاه  فرهنگ و خو خوش آمدید

  امید است روزگاری شاد و تندرست با سربلندی و پیروزی در پیش داشته  باشید  

 

سرآغاز

شايان نگرش (قابل توجه) خوانندگان گرامي :

گرداننده ي اين پايگاه از همه ي خوانندگان گرامي درخواست مي كند كه ديدگاه هاي خود را در زمينه ي جستار هاي اين پايگاه ، از راه همین پایگاه (بخش های «پیام ») ویا یکی از رايانامه هاي با نشاني زير ، به آگاهي او برسانند :

Daneshyar1@hotmail.com

daneshiarj@yahoo.com

نگرنمايي[1]  خوانندگان گرامي هرآينه[2] در بهتر شدن و پربارتر شدن نوشتار كارايي[3] خواهد داشت. در جاهايي هم كه اين كارايي سرراست[4]  نباشد ، بي گمان ، نگرنمايي از راه دلگرم كردن و اميدوار كردن نگارنده ، كارايي خواهد داشت. اگر نگارنده دريابد كه نوشته هايش به اندازه ي بسنده خواننده دارد ، انگيزه ي كار و كوشش او در اين زمينه افزايش خواهد يافت و مايه ي بهتر شدن و پربارتر شدن نوشته هاي پايگاه خواهد شد. از اينرو شایسته است خوانندگان گرامي مهر ورزيده ، از نگرنمايي  كه  خود گونه اي همكاري و همراهي در اين كار فرهنگي است ، دريغ نفرمايند.

 



[1] اظهار نظر

[2] قطعاً

[3] تأثير

[4] مستقيم

 

پیام

مانک برخی از واژه هایی که در این پایگاه کاربرد بسیار دارند

مانک = معنی

رویه = صفحه

جُستار = مطلب ، مبحث ، موضوع

فرتور = تصویر ، عکس