جستاری از نوشتار « راه به سوی خوشبختی

 
درکتاب «راه به سوی خوشبختی» که  برگردان (ترجمه ی)  نوشتاری با نشانی زیر است جستاری (مطلبی) درباره ی میخوارگی وبی بندوباری آمده  است:
The Way to Happiness Foundation International
201 E.Broadway.Glendalc,CA91205 USA
800-255-7906 or 818-254-0600
Fax:818-254-0555
Email:info@twth.org
Website:www.thewaytohappiness.org
 
دراینجا عین برگردان فارسی جستار ،بدون هیچ دگرگونی از روی کتاب یاد شده بازگو می گردد:
«در نوشیدن الکل زیاده روی نکنید کسانی که نوشابه های الکلی مصرف می کنند، کاملاً هوشیار نیستند. الکل قدرت واکنش آنها را مختل می کند درحالی که خودشان خیال می کنند که الکل آنها را هشیارتر کرده است. الکل تا حدودی ارزش پزشکی دارد.اما دراین مورد به میزان زیادی مبالغه شده است. هرگز به کسی که الکل نوشیده است اجازه ندهید برای شما رانندگی یا خلبانی کند.نوشیدن مشروبات الکلی  به طرق گوناگون  سبب از دست دادن زندگی می شود..مقدار کمی الکل دوامی طولانی در بدن دارد؛اجازه ندهید زیاده روی در مصرف آن به بدبختی یا مرگ بینجامد.دیگران را از زیاده روی در مصرف الکل منصرف سازید
بارعایت نکات فوق ،فرد توانایی بدنی بیشتری پیدا می کند تا از زندگی لذت ببرد.
 
بی بند و بار نباشید.آمیزش جنسی روشی برای تداوم نژاد از طریق فرزندان و خانواده در آینده می باشد.آمیزش جنسی می تواند مایه ی لذت و خوشی بسیار باشد..طبیعت اینطور خواسته است تا نژاد بشر ادامه یابد.اما اگر آمیزش جنسی مورد سوء استفاده یا سوء استعمال واقع شود، کیفر ومجازات های سنگینی را به دنبال خواهد داشت.به نظر می رسد که طبیعت نیز اینگونه اقتضا می کند.
به شریک جنسی خود وفادار باشید. خیانت از طرف یک شریک جنسی به میزان زیادی  بقای فرد را کاهش می دهد..تاریخ و روزنامه ها دارای نمونه های بسیاری از طغیان شدید احساسات تند انسانی به دلیل خیانت هستند.«احساس گناه» اهریمن ملایمی است. حسادت و انتقامجویی هیولاهای بزرگتری هستند... علاوه بر همه این ها موضوع تندرستی در میان است.اگر شما درمورد وفادار بودن  شریک جنسی خود اصراری نداشته باشید،شما خودتان را در خطر ابتلا به  بیماری  قرار داده اید.برای مدتی کوتاه می گفتند که بیماری های آمیزشی کاملاً مهار شده اند.شاید در گذشته اینطور بود اما اکنون دیگر چنین نیست. در حال حاضر گونه های درمان ناپذیری از این امراض وجود دارند.
مشکلات مربوط به رفتار های نادرست جنسی موضوع تازه ای نیست. درقرن هفتم میلادی مذهب پرطرفدار بودا در هندوستان از بین رفت.به تعبیر تاریخ نویسان آن کشور ،دلیل این واقعه رواج بی بند وباری جنسی در نیایشگاه ها بود.. در دوران پس از آن نیز هرگاه بی بند و باری جنسی دریک سازمان بازرگانی یا سازمان های دیگر،رواج پیدا می کند،می توان دید که آن تشکیلات با شکست روبرو می شود. صرفنظر از اینکه تا چه حد در باره ی این موضوع متمدنانه بحث شود،خیانت سبب از هم پاشیدگی خانواده ها می شود. میل شدید در یک لحظه می تواند سبب یک عمر اندوه شود...»
 
توجه فرمایید این نوشتار کتابی کیشی(مذهبی) نیست و خود جستار هم نشان می دهد که نویسنده ی آن پی ورزی (تعصب) نداشته است. آنچه بازگو شد باوری است که پایه ی دانشی دارد و از روی آزمایش و به روش خردورزانه بدست آمده است. گواهان بسیاری بر درستی این باور هست که برای نمونه یکی از آنها آورده شد. امید است هم میهنان، هم زبانان و همه ی مردمان خردمند جهان، یافته های دانش وخرد را بپذیرند و از کارهایی که برپایه ی  داوری خرد،تباهی،فرومایگی،ناخرسندی و ناآسودگی آدمیان را در پی دارند، بپرهیزند.  

پیام